Wat is paardencoaching?

Paarden zijn prooi- en vluchtdieren. Zij kunnen worden opgegeten door roofdieren. De kudde heeft één hoofddoel: overleven. Veiligheid en bescherming vinden zij in de kudde. De leiddieren hebben hierbij een belangrijke taak. De functie van de leiddieren is te zorgen voor veiligheid en het voortbestaan van de kudde. De leiddieren nemen posities in die het meeste gevaar met zich meebrengen en offeren desnoods hun eigen leven op ten behoeve van de kudde. Zij zijn leider vóór de kudde. Zij denken in wij, niet in jij en ik. De natuur van een paard is zich aan te sluiten bij een leider. Niet om zich te onderwerpen.

Een kudde heeft een hechte onderlinge samenwerking. Er is ruimte voor de paarden om te groeien en hun kwaliteiten te ontwikkelen. In een kudde dragen alle paarden bij in waar ze goed in zijn, bijvoorbeeld het opvoeden van de veulens of het vinden van water. Jonge merries met potentie worden opgeleid om de rol van de huidige leidmerrie in de toekomst over te nemen.

Paarden in weiland horse4life

Om niet op te vallen voor roofdieren gaat de communicatie over het algemeen in stilte, dus non-verbaal. De taal van paarden is lichaamstaal. Zij reageren op minimale bewegingen.

Paarden beschikken over een groot sociaal-sensitief bewustzijn. Zij voelen op afstand de zijnstoestand van een ander dier of een kuddelid aan (ademhaling, hartslag, houding, emoties, intentie, focus, spierspanning). Kunnen we blijven grazen? Is een bergleeuw op jacht en moeten we vluchten? Of heeft hij net gegeten en maakt hij voldaan een wandelingetje?

Paarden voelen hiermee zeer goed stemmingen aan. Elke gedachte of emotie veroorzaakt een minimale spanningsverandering in je lichaam, die paarden ervaren. Een paard spiegelt daardoor vaak ons gedrag, gemoedstoestand of emotie. Het geeft informatie. Zij interpreteren de boodschap daarachter en gaan direct tot actie over om de relatie, het gedrag of de omgeving aan te passen.

Daarna laten zij de emotie weer los en er ontstaat weer balans en evenwicht. De paarden kunnen weer overgaan tot grazen.

 

Wat gebeurt er nou bij paardencoaching?

Als wij ons bij de paarden in de kudde bewegen, worden we direct onderdeel van de kudde. Met minimale signalen worden wij onderzocht: zijn wij veilig? Hoe gedragen wij ons? Kloppen onze verbale signalen wel met onze non-verbale? Hoe voelt de emotie die wij bij ons dragen, en hoe kan het paard zich daartoe verhouden?

Paardencoaching - Horse4life

Als paardencoach leren wij om deze kleine gedragingen te signaleren. We beginnen vaak met een kennismaking met de paarden waarbij we letten op wat het paard laat zien. In het verdere proces gaan we activiteiten doen met de paarden en hierin is het vooral belangrijk wat het paard aangeeft en wat dit voor jou betekent.

Paardencoaching is een oplossingsgerichte methode, waarbij we ons niet zozeer richten op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag, maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is op wat je ermee wilt in de toekomst. Daarbij gaan we ervan uit dat je de oplossing voor je coachvraag al in je hebt. Als coach help ik je om de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten, gevoelens en emoties te komen die tot dan onbewust waren. Daarna kun je experimenteren met nieuw gedrag met het paard en ervaren wat er kan veranderen.

Alle activiteiten met de paarden gebeuren vanaf de grond en niet op het paard, dus ervaring met paarden is niet nodig. Ook angst voor paarden is geen belemmering.

Pin It on Pinterest

Share This